Sale!
001

E-COMMERCE PACKAGE

85,000.00 ฿ 65,000.00 ฿

เหมาะกับบริษัท หน่วยงาน องค์กร ที่มีสินค้าจำนวนมากและมีการ Update สินค้าใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์สินค้าและเพิ่มความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัท

 • ออกแบบและลงข้อมูลเนื้อหาบนเว็บไซต์ จำนวนไม่เกิน : 30 หน้า (1 หน้าไม่เกิน A4)
 • แก้ไขการออกแบบหน้าแรกไม่เกิน : 2 ครั้ง
 • ระบบการจัดการสินค้าด้วยตนเอง
 • ระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
 • ระบบสมาชิก
 • ระบบแกลอรี่สำหรับจัดการอัลบั้มภาพออนไลน์

PROMOTION

 • FREE : ภาพเคลื่อนไหว Slide หน้าแรก 1 จุด
 • FREE : Google Map
 • FREE : ระบบแบบฟอร์มติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ผ่านหน้าเว็บ
 • FREE : บริการเสริม แก้ไข หรือ เพิ่มหน้า ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

  • ค่าใช้จ่ายส่วน Hosting/Domain
  • Domain (.com, .net, .org) 1 ปี
  • Hosting 10 GB 1 ปี
  • E-Mail 30 ชื่อ 1 ปี
  •  3,000.- บาท / ปี
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Leave Comment

Be the first to review “E-COMMERCE PACKAGE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit