บริการดูแลเว็บไซต์ – WEBSITE MAINTENANCE

บริการ ดูแลเว็บไซต์ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ของท่าน ทำให้เว็บของท่านมีความทันสมัย
เช่น เพิ่มข้อมูลสินค้า เพิ่มสินค้าใหม่ เพิ่มโปรแกรมทัวร์ของบริษัททัวร์ เพิ่มเมนูอาหารของร้านอาหาร เป็นต้น
ซึ่งทำให้เกิดความเคลื่อนไหวน่าสนใจในเว็บไซต์ของท่าน ส่งผลต่อผู้เยี่ยมชมเกิดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ซ้ำ
เราจะดูแล อัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ท่าน ตามแพคเกจที่ท่านต้องการ
” ให้เราดูแลเว็บไซต์แทนคุณ ”  ด้วยทีมงานเว็บมาสเตอร์ ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน บริการเป็นกันเอง ทำให้ท่านสะดวกสบาย

 แพ็คเกจบริการ

เพิ่มหน้า – แก้ไขหน้า
ค่าบริการ หน้าละ 900 บาท

เพิ่ม Slide หน้าแรก
1 Slideภาพนิ่ง ค่าบริการ 1,000 บาท
4 Slideภาพนิ่ง ขึ้นไป ค่าบริการ 900 บาท/ 1 Slide
Slide ภาพเคลื่อนไหว ค่าบริการ 2,000 บาท / หน้า

แกลอรี่ภาพ
ไม่เกิน 10 ภาพ ค่าบริการ 990 บาท
ไม่เกิน 20 ภาพ ค่าบริการ 1,290 บาท
รูปที่ 21 ขึ้นไป รูปละ 50 บาท

เงื่อนไขการบริการ:
* บริการนี้ไม่รวมการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมโครงสร้างเว็บไซต์
* ข้อมูล 1 หน้า ข้อมูลจะต้องไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ส่วนเกินจะนับตามจำนวนหน้า
* ข้อมูล 1 หน้า มีรูปภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพ หรือกรณีป็นภาพทั้งหมด
* กรณีลูกค้าไม่ได้ติดต่อส่งข้อมูลให้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการอัพเดทครั้งนั้นๆ
* การจัดส่งข้อมูลเพื่ออัพเดทผ่านทาง E-Mail หรือ FTP หรือตามตกลง